Olah

Mikuláš Oláh
CZ

Mikuláš Oláh (1923–1998) se narodil v Detvě. Od 29. září 1944 do 11. listopadu 1944 bojoval ve Slovenském národním povstání. Nebyl však jediný ze své rodiny, kdo se povstání účastnil. Jeho bratr Jozef Oláh bojoval v partyzánské skupině Za svobodu Slovanů. Mikuláš i Jozef byli po potlačení povstání zajati a deportováni do koncentračního tábora Mauthausen. Domů se vrátil pouze Mikuláš.

Podle jejich příbuzného Branislava Oláha bylo v řadách partyzánů v regionu Podpolaní mnoho Romů, jejichž jména už neznáme. V rodině Oláhových se o utrpení Romů za druhé světové války nemlčelo. V ústních vzpomínkách zůstal zachovaný i příběh jeho dědečka z matčiny strany Jána. Ten byl převezen do pracovního útvaru se sídlem v Hanušovcích nad Topľou a přidělen na nucené práce při stavbě železnice do Strážského. Od července 1942 do dubna 1943 bylo na stavbě železnice nasazeno více než tisíc Romů.

Vykonávání těžké manuální práce v pracovních útvarech a později v pracovních táborech bylo jedním z perzekučních opatření Slovenského státu vůči Romům.

Na začátku roku 1944 úřady rozhodly o Jánově propuštění z tábora. Po návratu domů se přidal k partyzánům a bojoval s nimi až do osvobození.
____________________________

 

O Mikuláš Oláh
ROM

O Mikuláš Oláh (1923 -1998) uľiľa andre Dětva. Andro SNP has le 29. 9. 1944 dži 11.11. 1944. Na has korkoro andre famiľija, ko has andro uprehazdľipen. Leskero phral o Jozef Oláh has andre partizansko skupina Za slobodu Slovanov.  Le Mikulašis the le Jozefos ile pal oda sar o uprehazdľipen o Ňemci ispidle palal the deportinde len andro koncentračno taboris andro Mauthausen. Khere avľa ča o Mikulašis.

Sar phenel o manuš khatar lengeri famiľija o Branislavos Oláhos, has andro regijonos Podpoľanija maškar o partizana but anonimna Roma. Andre lengere famiľiji pal e bibacht savi peľa pro Roma andro dujto baro mariben vakerenas. Mek leperelas sar vakerenas khere pal o papus, vičinenas les Ján the has oda la dakero dad. O Ján has andro buťakere útvara ko Hanušovice nad Topľou, kaj kampelas te kerel  phari buťi pre štreka savi džalas  andro Strážské. Odoj pre štreka le julostar 1942 dži andro aprilis 1943 musaj kerenas buťi buter sar jekh ezeros romane manuša.

Kaja phari manualno buťi andro buťakere utvari the paľis buťakere tabora has e perzekucija savi kerelas o Slovensko štatos mujal o Roma.

Pro agor andro berš 1944 les o amti mukhle khere. Jov geľa paš o partizana the kim na has o agor le dujte bare  maribnaske has paš o partizana.
____________________________

 

Mikuláš Oláh
ENG

Mikuláš Oláh (1923 – 1998) was born in Detva. He fought in the Slovak National Uprising from 29 September 1944 to 11 November 1944. He was not, however, the only member of his family to take part in the uprising. His brother Jozef Oláh fought in the partisan group For Slav Freedom. Mikuláš and Jozef were both arrested after the uprising was suppressed and taken to the concentration camp at Mauthausen. However, only Mikuláš returned home.

According to their relative, Branislav Oláh, there were many anonymous Roma among the partisans in the Podpoľanie region. Their families did not keep quiet about the war and the suffering of the Roma during the Second World War. His oral history included the story of his great grandfather Ján from his mother’s side. Ján was transported to labour units based in Hanušovce nad Topľou, where he took part in forced labour on the construction of the railway to Strážske. Over a thousand Roma prisoners were assigned to the construction of the railway from July 1942 to April 1943.

Undertaking heavy manual work in labour units, later in labour camps, was one of the persecution measures used by the Slovak state against Roma.

At the start of 1944 the authorities decided to release Ján from the camp. On his return home he joined the partisans, where he fought until liberation.
____________________________