Lacko

Ján Lacko,
pradědeček Very Lackové
CZ 

Ján Lacko (1901–1967) se narodil v Dolném Turčeku v okrese Turčianské Teplice. Byl hudebník, hrál na housle a živil se podomním prodejem látek. Během Slovenského národního povstání se Ján účastnil bojů proti německým jednotkám. Jako partyzán působil v II. partyzánské brigádě M. R. Štefánika ve skupině Jegorov. Později bojoval v 5. oddíle I. partyzánské brigády M. R. Štefánika pod velením velitele Gejzy Lacka z Kremnice.

V podzimních měsících roku 1944 museli povstalečtí vojáci a partyzáni ustoupit německým jednotkám. Na obsazeném území se otevřel prostor pro represe. Dne 28. října 1944 byl Lacko pro podezření z účasti v odboji zajat gestapem a převezen do věznice v Ilavě. Následně byl převezen do „zajišťovacího tábora pro Cikány“ v Dubnici nad Váhom.

V listopadu 1944 byla Lackova šestičlenná rodina odvezena německým gestapem do Horné Štubně k výslechu. O pár dní později je německá domobrana (Heimatschutz) odvedla do lesa za vesnicí na místo zvané Puš a tam je všechny zastřelila.

Po návratu domů v březnu 1945 našel Lacko svůj dům vypálený a zanedlouho poté zjistil, že celá jeho rodina byla vyvražděna.

Několik let po válce založil Ján novou rodinu se ženou, která podobně jako on přišla během války o manžela.
____________________________

 

O Ján Lacko
la Verakero Lackovonakero dadeskero papus
ROM

O Ján Lacko (1901 -1967) uľila andro Dolný Turček andro okresis Turčianské Teplice. Has lavutaris, bašavelas pre lavuta the bikenkerelas pal o khera o pochtana. O Janos pes andro SNP marelas le Ňemcenca. Sar partizanos has andro II. Partizansko brigada M.R. Štefánika andre skupina Jegorov. Paľis has andro 5. odďilos I. Partizansko brigada M.R. Štefánika, kaj has šeralo o Gejza Lacko khatar e Kremnica.

Andro jesos 1944 pen o partizana kampenas te cirdel pale, bo o ňemcika slugadža zaile o thana kaj o partizana has. Paľis chudle o Ňemci te kerel bare represaliji. Vaš o Lacko avľa 28.10. 1944 o gestapo the thode les andre bertena Ilavate. Paľis les transportoha bičhade andro taboris vaš o Roma  andre Dubnica nad Váhom.

Leskeri šov manušengeri famiľija iľa o gestapos andro novembris 1944 andre Horná Stuba, hoj len šunena avri. Paru ďivesa pal kada len e ňemecko domobrana -Heimatschutz ile andro veš, vičinenas oda than “Puš”, kaj len viľinde.

Sar o Lacko avľa khere andro marcos 1945 rakhľa avri labardo kher u paľis leske phende, hoj leskera famiľija murdarde. Paru berša pal o mariben peske iľa avra romňa, so lake tiš andro mariben murdarde la famiľija.
____________________________

 

Ján Lacko,
– great grandfather of Vera Lacková
ENG 

Ján Lacko (1901 –  1967) was born in Dolný Turček in the Turčianske Teplice district. He was a musician who played the violin, and earned his living by the house-to-house sale of fabrics. During the Slovak National Uprising Ján took part in the battles against German units. As a partisan he fought in the Second Partisan Brigade of M.R. Štefánik in the Jegorov group. Later he fought with the Fifth Division of the First Partisan Brigade of M.R. Štefánik, under the leadership of commander Gejza Lacko from Kremnica.

In autumn 1944 the insurgent soldiers and partisans had to give way to German troops, and the opportunity for repressions opened up in the occupied land. Lacko was arrested by the Gestapo on 28 October 1944 and put in prison in Ilava. Later he was transported to the Gypsy Detention Camp at Dubnica nad Váhom.

In November 1944 Lacko’s six-member family was taken by the German Gestapo to Horná Štubňa for questioning. A few days later the German home guard – Heimatschutz – took them into the forest behind the village to the place called “Puš”, where they were all shot.

On returning home in March 1945 Lacko found his house burnt down, and a few days later that his entire family had been murdered.

Several years after the war Ján started a new family with a woman who, like him, had lost her husband during the war.
____________________________