Facuna

Anton Facuna
CZ

 Anton Facuna (1920–1980) se narodil v Horném Jasenu v okrese Martin. Byl účastníkem Slovenského národního povstání a prvním Romem v americké vojenské zpravodajské službě. Do slovenské armády narukoval 1. října 1941. Sloužil u dělostřeleckého pluku a s ním se v rámci Rychlé divize dostal i do bojů v Sovětském svazu. V prosinci 1943 byl Facuna přidělen k technické divizi v Itálii. Tam se mu podařilo uprchnout k partyzánské skupině Rinoldo, která operovala v oblasti Perugie.

Po absolvování parašutistického výcviku v červnu 1944 se Facuna spolu s dalšími americkými kolegy zúčastnil tajné mise, která měla podpořit vznik Slovenského národního povstání. Společně se čtrnácti příslušníky tajné služby OSS přiletěl na partyzánské letiště Tri Duby a spolu s dalšími dobrovolníky byl zařazen do skupiny Day. Pracoval jako tlumočník, průvodce a asistent zpravodajské služby. Jeho úkolem bylo podávat zprávy o pohybu německých vojsk.

V období komunismu Anton Facuna veřejně kritizoval postoj vlády k řešení tzv. cikánské otázky. Spolu s MUDr. Jánem Cibuľou se zasloužil o založení Svazu Cikánů-Romů na Slovensku a podniku Butiker, jejichž činnost byla povolena mezi lety 1969–1973. Byl prvním předsedou Svazu Cikánů-Romů a v letech 1969–1970 také ředitelem podniku Butiker.
______________________________

 

O Anton Facuna
ROM

O Anton Facuna (1920 -1980) uľila andro Horné Jasené, andro okresis Martin. Has andro Slovensko nacijakero uprehazdľipen the peršo Rom andre americko vojensko spravodajsko služba. Andre slovensko armada geľa 1. oktobriste 1941 kaj has paš o dělostrelecko plukos, sar Rýchlá divízija andro mariben pes marelas andro Sovjetsko svezos. Decembriste 1943 les bičhade andre “zaisťovací divízia” andre Talijansko khatar denašľa kijo partizansko jekhetaňiben Rinoldo, savi kerelas o odbojis pro than Perugia.

Sar kerďa o parašutisticko džaňiben  junoste 1944 mek avre americke slugadženca kerde “tajno misija”, savi imar delas o vast le manušenge te keren Slovensko nacijakero uprehazdľipen. Pre partizansko letiskos Tri Duby avľa deštheštar manušenca khatar e “tajná slúžba OSS” kaj les thode andre skupina Day. Kerelas buťi sar manuš, so prethovelas andre aver čhib, phenelas pal o thana so kampelas the has paš o vast le spravodajcenge. Leskero ukolis has te džanel, khatar the kaj džan o ňemcika slugadža.

O Anton Facuna andro pandžvardešte berša delas e kritika pre oda sar o rajaripen kamelas te kerel sar phenenas “cigánskou otázku”….le MUDr. Jánoha Cibuloha thode pro pindre o Zväz Cigánov – Rómov pre Slovensko the o podňikos Bútiker (1969 -1973). Has peršo šeralo andro Zväz Cigánov Rómov u tiš rjaďiteľis andro podňikos Bútiker (1969 – 1970).
______________________________

 

Anton Facuna
ENG

Anton Facuna (1920 – 1980) was born in Horné Jaseno in the Martin district. He took part in the Slovak National Uprising and was the first Roma in the US military intelligence service. He entered the Slovak army on 1 October 1941, where he served in the artillery regiment and with it, as part of the Rapid Division, took part in battles on the territory of the Soviet Union. In December 1943 Facuna was sent to a reconnaissance division in Italy, from which he managed to escape to the Rinoldo partisan group, operating around Perugia.

After undergoing parachute training in June 1944, Facuna, together with other American colleagues, took part in a secret mission designed to support the creation of the Slovak National Uprising. He flew to the partisan airfield at Tri Duby together with fourteen members of the OSS secret service. Together with other volunteers he was assigned to the Day group. He worked as an interpreter, guide and intelligence aide. His role was to provide information regarding the movements of German troops.

In the 1950s Anton Facuna publicly criticised the government for its handling of the “gypsy question.” Together with Dr. Ján Cibuľa he founded the Gypsy – Roma Association in Slovakia and the Bútiker enterprise (1969 – 1973). He was the first chairman of the Gypsy – Roma Association and director of the Bútiker enterprise (1969 – 1970).
______________________________