O Serinek

O Josef Serinek                                                                                             ROM

O Josef Serinek (1900 – 1974) uľiľa andro gav Bolovec paš e Plzňa. Imar andro peršo mariben pes dochudľa mek ča sar deštheštar beršengero čhavoro kijo Žeľeno kadros – oda has e skupina kaj has o dezertera, so pen nakamenas te marel vaš e rakúsko -uhersko armada the garuvelas pes andro veša pre Šumava.

Pal o mariben les dine e amnestija the thode les andro košicko Štátno ústavos vaš o čhavore bijal e famiľija. Sikhľiľa avri sar zahradňikos u kerelas buťi pro roľi paš o čechike the ňemecke gazda.

Sar has kerdo o protektoratos phirelas Auschwitzcate -Birkebau.

Ča jov korkoro le manušendar so odari denašle predžiďiľa. Jekh berš pes garuvelas andro veša. Pre Česko-moravsko vrchovina geľa maškar odbojovo jednotka Rada Tří. Andre jednotka has čechika evanjelika the sovjetska slugadža. Jon kerde tranda manušengero partizansko odďjelos savo vičinenas Čapajev.
________________________________