Pripravujeme

Výstava: Rómovia v odboji

Expozícia je zamerená na príbehy rómskych odbojárov za druhej svetovej vojny. Vernisáž sa uskutoční 
29.8.2019 ve 14:00 v areály Múzea SNP.
Výstava potrvá do 8.10.2019.

Kurátor: Daniel Grúň
Autori: Vera Lacková, GUTENART
Vizuál: Beáta Madajová
Externý poradca: Camilo Antonio
Koordinátorka výskumu: Lucia Piešová
Odborná spolupráca: Elena Marushiaková, Veselin Popov, René Lužica, Peter Mičko

PÁTRAJTE S NAMI PO ZABUDNUTÝCH HRDINOCH ODBOJA
A STAŇTE SA SÚČASŤOU BOJA PROTI ZABUDNUTIU!

Expozícia je tématicky zameraná na príbehy rómskych odbojárov počas druhej svetovej vojny. Autorkou výstavy je rómska filmárka Vera Lacková v spolupráci so spoločnosťou Media Voice, kurátorom Danielom Grúňom a výtvarno – produkčnou skupinou Gutenart. vychádza predovšetkým zo životného príbehu Lackovej prastarého otca, rómskeho partizána Jána Lacka. Taktiež aj z doposiaľ prebiehajúceho náročného historicko-etnologického výskumu. Ten sa zameriaval na situáciu a postavenie Rómov počas druhej svetovej vojny a ich zapojenie do SNP – dôvody, činnosti a aktivity v odboji. Prostredníctvom konkrétnych príbehov respondentov a zozbieraného materiálu by sme chceli verejnosti priblížiť tieto zabudnuté príbehy a osudy ľudí, ktorí prispeli k oslobodeniu dnešného slovenského a českého národa s nasadením vlastného života.

Autobiografické pátranie Very Lackovej prináša príbehy ľudí, ktorí sa napriek svojmu etnickému pôvodu spoločne dokázali spojiť proti zlu. Začiatok výstavy je v rovnaký deň ako sedemdesiate piate výročie vypuknutia SNP.

Spoluautorka Vera Lacková o projektu:
Zistila som, že príbehy o Rómoch a Rómkach v odboji boli zamlčiavané. Rozhodla som sa, že príbehy Rómov a Rómok v odboji zachránim pred úplným zabudnutím a dúfam, že výstavou ich posolstvo znova ožije.

Kurátor Daniel Grúň o projektu:
Filmový projekt Very Lackovej ma zaujal svojím úprimne a presvedčivo formulovaným posolstvom navrátiť do našej spoločnosti vytlačené histórie a pamäť rómskych protifašistických bojovníkov v odboji počas Slovenského národného povstania. Do výstavného riešenia projektu som sa zapojil na základe stvárnenia emócie a obrazu spomienky, ktorá má potenciál osloviť súčasné publikum.